කෝප් කමිටු රැස්වීම් නැවත දැනුම්දෙනතුරු අත්හිටුවයි

නැවත දැනුම්දෙන තුරු කෝප් කමිටු රැස්වීම් අත්හිටුවා ඇති බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යොමුකළ පැනයකට...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Recent News